Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาคม
  LIN (SURNAME)
   China's Lin Clan Network
   Chaoshan Lin
   สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
  ชุมชนชาวฮากกา
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  China Daily
  China News
  People's Daily Online
  Xinhua
  China Youth Daily
  Bangkokpost
  มติชน
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  คมชัดลึก
  กรุงเทพธุรกิจ
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  สยามรัฐ
  บางกอกทูเดย์
  โลกวันนี้
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ตรวจสลากย้อนหลัง
  ผลสลากออมสิน
  ธกส.ออมทรัพย์ทวีสิน
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์ - หุ้น
  ตลาดหุ้น
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
 

 

百川

 

 แม่น้ำทุกสายไหลลงสู่ทะเลเดียวกัน

*****

  

 

 

 

 

 

ปิก้านกง

ประวัติตระกูลแซ่หลิน HISTORY OF THE LIN CLAN

 ภาคที่ ๑ ปฐมบทสกุลหลิน
ภาคที่ ๑ ปฐมบทสกุลหลิน
 ภาคที่ ๒ สกุลหลินสมัยราชวงศ์โจวตะวันตก ระหว่างก่อนค.ศ. ๑๐๔๖ - ๗๗๑
ภาคที่ ๒ สกุลหลินสมัยราชวงศ์โจวตะวันตก ระหว่างก่อนค.ศ. ๑๐๔๖ - ๗๗๑
 ภาคที่ ๓ สกุลหลินสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก ก่อนค.ศ. ๗๗๐ - ๒๕๖
ภาคที่ ๓ สกุลหลินสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก ก่อนค.ศ. ๗๗๐ - ๒๕๖
 ภาคที่ ๔ สกุลหลินสมัยราชวงศ์ฉิน ก่อนค.ศ. ๒๒๑ - ๒๐๗
ภาคที่ ๔ สกุลหลินสมัยราชวงศ์ฉิน ก่อนค.ศ. ๒๒๑ - ๒๐๗
 ภาคที่ ๕ สกุลหลินสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ก่อน ค.ศ. ๒๐๖ ถึงค.ศ. ๙
ภาคที่ ๕ สกุลหลินสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ก่อน ค.ศ. ๒๐๖ ถึงค.ศ. ๙
 ภาคที่ ๖ สกุลหลินสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ค.ศ. ๒๕ - ๒๒๐
ภาคที่ ๖ สกุลหลินสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ค.ศ. ๒๕ - ๒๒๐
 ภาคที่ ๗ สกุลหลินสมัยราชวงศ์จิ้น ค.ศ. ๒๖๕ - ๔๒๐
ภาคที่ ๗ สกุลหลินสมัยราชวงศ์จิ้น ค.ศ. ๒๖๕ - ๔๒๐
 祖妣姜氏,生子载。 ( 1 )
祖妣姜氏,生子载。 ( 1 )
 祖妣姜氏,生子载。 ( 2 )
祖妣姜氏,生子载。 ( 2 )
@ 祖妣姜氏,生子载。 ( 3 )
@ 祖妣姜氏,生子载。 ( 3 )
 祖妣姜氏,生子载。 ( 4 )
祖妣姜氏,生子载。 ( 4 )

จารึกไว้ในดวงจิต LIN HALL OF FAME

 พระเจ้าหวงตี้ 黄帝
พระเจ้าหวงตี้ 黄帝
 พระเจ้าซังทัง 商湯
พระเจ้าซังทัง 商湯
 ปิก้านหวางกง 比干王公
ปิก้านหวางกง 比干王公
 หลินปิเจียนกง 林比坚公
หลินปิเจียนกง 林比坚公
 หลินผิงจี๋หวาง 林平棘王
หลินผิงจี๋หวาง 林平棘王
 จิ้นอ้านหวาง 晋安王
จิ้นอ้านหวาง 晋安王
 ฮ่องเต้หลินฉู่ตี้ 林楚帝
ฮ่องเต้หลินฉู่ตี้ 林楚帝
 พระไต้ฮงโจวซือ 大峰祖师
พระไต้ฮงโจวซือ 大峰祖师
 หลิมฮู้ไท่ซือกง 九皇太師公
หลิมฮู้ไท่ซือกง 九皇太師公
 หลิมกอเหนียว 林府姑娘
หลิมกอเหนียว 林府姑娘
 หลินเปียว 林彪
หลินเปียว 林彪

ใครเป็นใครในตระกูลหลิน Who's Who in Lin Clan

หลินฟ่าง
หลินฟ่าง
หลินก้าวกง
หลินก้าวกง
หลินปุ๊
หลินปุ๊
จินอิงโจวซือ
จินอิงโจวซือ

เจ้าแม่ทับทิม มาจู่ มาจอโป๋ GODDESS OF THE SEA

ชาติกำเนิด
ชาติกำเนิด
ชีวิตในวัยเยาว์
ชีวิตในวัยเยาว์
ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก
ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก
สององครักษ์
สององครักษ์
จากไปเมื่ออายุยังน้อย
จากไปเมื่ออายุยังน้อย
ศาลเจ้าแห่งแรก
ศาลเจ้าแห่งแรก
ความเมตตากรุณาที่ปรากฏ
ความเมตตากรุณาที่ปรากฏ
อิสสริยศฐานันดรศักดิ์ที่ได้รับ
อิสสริยศฐานันดรศักดิ์ที่ได้รับ
การเรียกขานพระนาม
การเรียกขานพระนาม
ศาลเจ้ามาจู่ทั่วโลก
ศาลเจ้ามาจู่ทั่วโลก
เทศกาลที่สำคัญ
เทศกาลที่สำคัญ
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์
มาจู่ศึกษา - Matzu Studies
มาจู่ศึกษา - Matzu Studies
บรรณานุกรม - Bibliography
บรรณานุกรม - Bibliography

หลินเจ๋อสวี : รัฐบุรุษผู้โปร่งใส LIN ZEXU : THE CLEAR SKY

ชาติกำเนิด
ชาติกำเนิด
การศึกษาเล่าเรียน
การศึกษาเล่าเรียน
การสอบจอหงวน
การสอบจอหงวน
หน้าที่ทางราชการ
หน้าที่ทางราชการ
สงครามฝิ่น พ.ศ. ๒๓๘๒ - ๒๓๘๕
สงครามฝิ่น พ.ศ. ๒๓๘๒ - ๒๓๘๕
การเดินทางกว่าหนึ่งหมื่นลี้
การเดินทางกว่าหนึ่งหมื่นลี้
๕๐ ปีแห่งชีวิตราชการ
๕๐ ปีแห่งชีวิตราชการ
วีรบุรุษยานุสรณ์
วีรบุรุษยานุสรณ์
บรรณานุกรม - Bibliography
บรรณานุกรม - Bibliography

ชาวแซ่หลินโพ้นทะเล LIN CLAN IN THE OVERSEAS

เจ้าจอมมารดาอำภาในรัชกาลที่ ๒
เจ้าจอมมารดาอำภาในรัชกาลที่ ๒
พระยาไกรโกษา (เริก ไกรฤกษ์
พระยาไกรโกษา (เริก ไกรฤกษ์
พระยาอินทรอากร (อิน ไกรฤกษ์)
พระยาอินทรอากร (อิน ไกรฤกษ์)
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

ศาลเจ้าแซ่หลิน THE LIN SHRINES

ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท่ซือ ถนนทุ่งคา
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท่ซือ ถนนทุ่งคา
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท่ซือ สามกอง
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท่ซือ สามกอง
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท่ซือ เชิงทะเล
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท่ซือ เชิงทะเล
ศาลเจ้าซำส้านเทียนเฮวกึ๋ง
ศาลเจ้าซำส้านเทียนเฮวกึ๋ง
ศาลเจ้ากิ่วเหล่งต๋อง
ศาลเจ้ากิ่วเหล่งต๋อง
ศาลเจ้าเค่งจิวฮุยก้วน
ศาลเจ้าเค่งจิวฮุยก้วน
 ศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง
ศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง
 ศาลเจ้าอ่าม่า อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ศาลเจ้าอ่าม่า อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ศาลเจ้าแม่ทับทิมหลักสอง บางแค กทม.
ศาลเจ้าแม่ทับทิมหลักสอง บางแค กทม.
ทำเนียบศาลเจ้าแซ่หลินแห่งประเทศไทย THE LIN SHRINES IN THAILAND
ทำเนียบศาลเจ้าแซ่หลินแห่งประเทศไทย THE LIN SHRINES IN THAILAND

นามสกุลไทยแซ่หลิน LIN CLAN TO THAI SURNAMES

นามสกุล ก : ข : ค :
นามสกุล ก : ข : ค :
นามสกุลอักษร ฆ : ง : จ : ฉ : ช :
นามสกุลอักษร ฆ : ง : จ : ฉ : ช :
นามสกุลแซ่หลิน ช ( ต่อ ) : ฌ : ฏ : ฐ : ณ : ด : ต : ถ :
นามสกุลแซ่หลิน ช ( ต่อ ) : ฌ : ฏ : ฐ : ณ : ด : ต : ถ :
นามสกุลแซ่หลิน ท : ธ : น :
นามสกุลแซ่หลิน ท : ธ : น :
นามสกุลแซ่หลิน น ( ต่อ ) : บ : ป :
นามสกุลแซ่หลิน น ( ต่อ ) : บ : ป :
นามสกุลแซ่หลิน : ผ : พ :
นามสกุลแซ่หลิน : ผ : พ :
นามสกุลแซ่หลิน ; พ (ต่อ) : ฟ : ภ :
นามสกุลแซ่หลิน ; พ (ต่อ) : ฟ : ภ :
นามสกุลแซ่หลิน : ม : ย : ร :
นามสกุลแซ่หลิน : ม : ย : ร :
นามสกุลแซ่หลิน : ร(ต่อ) : ล :
นามสกุลแซ่หลิน : ร(ต่อ) : ล :
นามสกุลแซ่หลิน : ล (ต่อ) :
นามสกุลแซ่หลิน : ล (ต่อ) :
นามสกุลแซ่หลิน : ล ( ต่อ ) :
นามสกุลแซ่หลิน : ล ( ต่อ ) :
นามสกุลแซ่หลิน : ฤ : ว :
นามสกุลแซ่หลิน : ฤ : ว :
นามสกุลแซ่หลิน : ว (ต่อ) :
นามสกุลแซ่หลิน : ว (ต่อ) :
นามสกุลแซ่หลิน : ส :
นามสกุลแซ่หลิน : ส :
นามสกุลแซ่หลิน : ห : อ :
นามสกุลแซ่หลิน : ห : อ :

ประเพณีและเทศกาล

วันตรุษจีนของชาวภูเก็ต
วันตรุษจีนของชาวภูเก็ต
เทศกาลวันเช็งเหม็งของชาวภูเก็ต
เทศกาลวันเช็งเหม็งของชาวภูเก็ต
เทศกาลวันสารทขนมจ่าง
เทศกาลวันสารทขนมจ่าง
การทำบุญวันสารทจีนของคนภูเก็ต
การทำบุญวันสารทจีนของคนภูเก็ต
เทศกาลวันไหว้พระจันทร์
เทศกาลวันไหว้พระจันทร์
เทศกาลกินผักที่ภูเก็ต
เทศกาลกินผักที่ภูเก็ต
เทศกาลวันสารทขนมอี๋
เทศกาลวันสารทขนมอี๋