Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาคม
  LIN (SURNAME)
   China's Lin Clan Network
   Chaoshan Lin
   สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
  ชุมชนชาวฮากกา
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  China Daily
  China News
  People's Daily Online
  Xinhua
  China Youth Daily
  Bangkokpost
  มติชน
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  คมชัดลึก
  กรุงเทพธุรกิจ
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  สยามรัฐ
  บางกอกทูเดย์
  โลกวันนี้
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ตรวจสลากย้อนหลัง
  ผลสลากออมสิน
  ธกส.ออมทรัพย์ทวีสิน
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์ - หุ้น
  ตลาดหุ้น
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

อิสสริยศฐานันดรศักดิ์ที่ได้รับ

 

 

       

    

 

        จากการที่เจ้าแม่มาจู่ได้ช่วยเหลือชาวทะเลที่อาศัยทำมาหากินด้านการประมง  และการเดินเรือค้าขายตลอดแนวชายฝั่งทะเลจีน  ซึ่งนอกจากภัยธรรมชาติคือพายุขนาดใหญ่เล็กที่มักเกิดบ่อย  โอกาสที่จะทราบล่วงหน้านั้นไม่มีแล้ว  ยังจะต้องผจญภัยกับพวกโจรสลัดที่คอยปล้นเรือเล็กเรือน้อยอีกด้วย  อย่างเดียวที่จะกระทำได้ คือการบนบานให้เจ้าแม่มาจู่ช่วยปกปักษ์คุ้มครอง  ชาวเรือที่ต้องผจญภัยกับสิ่งเหล่านี้ปีแล้วปีเล่า   และพวกเขาต่างก็ได้รับพระกรุณาเมตตาช่วยเหลือให้พ้นภัย

         เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเกาจง   ปฐมราชวงศ์ซ่งใต้  เมืองหลวงอยู่ที่หลินอานหรือหางโจว  ในปีช่าวซิง  ที่ยี่สิบสี่  พ.ศ.  ๑๖๙๘  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าแม่มาจู่ได้รับอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ เป็นครั้งแรก  คือ    เจ้าหญิงผู้เป็นเทพแห่งความกรุณา  ( Princess of Supernatural Favour ) 

        ต่อมาในปี พ.ศ. ๑๖๙๙  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนฐานันดรศักดิ์สูงขึ้น เป็น     หลิงฮู่ฮูหยิน

                       ปี พ.ศ.๑๗๓๕  สมเด็จพระจักรพรรดิกวงจง   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็น   พระนางเจาอิ่ง   และเลื่อนเป็น  พระนางเฉาฝู่เสียงหลี ซึ่งหมายถึงผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและให้คุณประโยชน์

         สมัยราชวงศ์หยวน  สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนซื่อจู่   หรือ กุไบรข่าน   ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.  ๑๘๐๓ – ๑๘๓๗   ได้ยกกำลังกองทัพเรือ จำนวน ๔๕๐๐ ลำ  และทหารกว่าแสนห้าหมื่นคน  พอดีมีพายุไต้ฝุ่นทำลายเรือรบเสียหายยับเยิน เมื่อ พ.ศ.  ๑๘๑๗ และ พ.ศ. ๑๘๒๔ นอกจากนี้ยังยกไปตีชะวา และอาณาจักรแถบอินโดจีนแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ  เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๔ และ พ.ศ. ๑๘๓๔   เข้าใจว่า พระองค์ได้พระราชทานพระนาม เมื่อ พ.ศ.  ๑๘๓๔  ครั้งสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคต  พ.ศ.  ๑๘๓๗  คือพระราชทานฐานันดรศักดิ์  เป็น  สมเด็จพระราชินีแห่งสวรรค์

         สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงจู่ตี้ หรือ ไท่จง  แห่งราชวงศ์หมิง  ในปีหย่งเล่อที่ สาม   พ.ศ.  ๑๙๕๐  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ฐานันดรศักดิ์ที่ สมเด็จพระราชชนนีผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์  (  Holy  Mother of  Heaven Above  )  หรือ เทียนฉางเฉิงมู่    (    天上聖母   )          จากพระรูปของพระองค์  ทรงฉลองพระองค์ในชุดสมเด็จพระจักรพรรดินีเต็มยศ ทรงพระมาลาแบบองค์จักรพรรดิ

         สมัยราชวงศ์ชิง  หนิงชิงอ๋องได้เสด็จไปเซ่นไหว้เจ้าแม่มาจู่  เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๖ เมื่อกลับเมืองหลวงทรงรายงานให้สมเด็จพระจักรพรรดิคังซี  ทราบถึงสิ่งที่ได้พบเห็นและรับรู้เรื่องราวของเจ้าแม่มาจู่  ในปี พ.ศ.  ๒๒๒๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็น  สมเด็จพระราชินีแห่งสวรรค์  (  Queen  of  Heaven  ) กล่าวกันว่ามีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเรื่องเกาะไต้หวัน  ทั้งนี้เพราะชาวไต้หวันที่นับถือเจ้าแม่มาจู่มีเป็นจำนวนมาก และได้เดินทางมาสักการะท่านที่เกาะเหมยโจวทุกปี      และในปี พ.ศ.  ๒๒๖๓  ทางราชการได้เริ่มจัดให้มีพิธีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่ศาลเจ้าแม่มาจู่  เกาะเหมยโจว

         ในปี พ.ศ. ๒๓๘๒  สมเด็จพระจักรพรรดิเต้ากวง  แห่งราชวงศ์ชิง  โปรดฯให้เลื่อนฐานันดรศักดิ์ให้สูงขึ้น เป็น  สมเด็จพระราชชนนีแห่งสวรรค์  (  Holy  Mother in  Heaven  )  และเป็นอิสริยยศฐานันดรศักดิ์สุดท้าย และสูงสุดของเจ้าแม่ที่ได้รับพระราชทาน

 

 

                :    สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑

 

  

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน